MCC

MCC (ang. Mobile Country Code) – kod kraju używany w sieciach bezprzewodowych, m.in. w sieciach telefonii komórkowej.

MCC jest fragmentem numeru IMSI (unikalny identyfikator karty SIM), występuje zazwyczaj w parze z numerem MNC (kodem sieci telefonii komórkowej). Identyfikuje dany kraj w którym działa sieć telefonii komórkowej, jest zatem dla każdego kraju unikalny. Kod MCC w połączeniu z kodem MNC pozwala jednoznacznie zidentyfikować wskazanego operatora telefonii komórkowej. Kod MCC dla polski to 260, zatem określony operator działający na terenie polski może mieć przykładowo numer 260-01. Istnieje również kod MCC używany do celów testowych (z wykorzystaniem testowych urządzeń), jest to kod 001.

Kod MCC jest używany, aby zidentyfikować kraj. To dzięki niemu telefon może poinformować o połączeniu się przez nadajnik poza granicami kraju (roaming). W połączeniu z kodem MNC telefon jest w stanie zidentyfikować sieć w której pracuje, lub połączyć się ze stacjami bazowymi (BTS) odpowiedniego operatora. Przy użyciu tego kodu są również zakładane blokady simlock telefonów komórkowych, oraz nadawane numery IMSI kartom SIM.

Najczęściej poszukiwane

Porady

więcej porad