RLE

RLE (ang. Run-Length Encoding - kodowanie długości serii) – prosty kodek kompresji bezstratnej.

RLE jest jednym z najprostszych kodeków kompresji bezstratnej. Zasada jego działania opiera się na sprawdzeniu, czy obok siebie występują bajty o tych samych wartościach i jeśli ten warunek jest spełniony, zamieniają powtarzające się bajty na parę danych – ilość powtórzeń bajta i wartość bajta. Dzięki temu wielokrotnie powtarzający się bajt można zapisać w zaledwie dwóch bajtach.

Taki format kompresji bezstratnej wykorzystywany jest np. w grafice rastrowej w formatach BMP, PCX czy TGA. Dostępny jest też w formatach PostScript i PDF. Skuteczność tego rozwiązania jest szczególnie duża w przypadku bitmap w których dominuje jednolite tło i litery (np. skanowane dokumenty lub inne grafiki z tekstem). Dzieki tym własnościom RLE znalazł zastosowanie także w faksach.

Inne implementacje RLE pozwalają na zwiększenie stopnia kompresji przez sprawdzanie nie tylko występujących po sobie znaków, ale również kolejnych linii obrazu (na występowanie takich samych danych w kilku liniach, lub powtarzających się, ale przesuniętych ciągów danych). W takim przypadku zastosowany zostaje nieco inny format danych wyjściowych. Podobnie inne implementacje pozwalają nie zapisywać pojedynczych bajtów w postaci dwubajtowej (licznik pojedynczego występnie i wspomniany bajt) – wcześniej umieszcza się informację, ile kolejnych bajtów ma być traktowanych jako dane jednobajtowe. Przydatne jest to przy fragmentach bardziej złożonej grafiki, gdy piksele obok siebie mają różne wartości.

Najczęściej poszukiwane

Porady

więcej porad