Fotografia cyfrowa - poznaj swój sprzęt: tryby fotografowania

Większość początkujących fotografów zaczyna od wykonywania zdjęć w trybie tzw. "zielonym", zwanym też trybem pełnej automatyki. Nie powinno to dziwić. Uwalnia on użytkownika od konieczności regulacji jakichkolwiek parametrów ekspozycji - wszystkie niezbędne ustawienia zostaną automatycznie dopasowane przez aparat, w krótkim czasie, najczęściej pomiędzy naciśnięciem spustu migawki, a wykonaniem zdjęcia. Czy fotografie uzyskane w ten sposób są dobre? Często tak, ale warto wiedzieć jakimi trybami dysponuje większość aparatów cyfrowych, by skutecznie niwelować ograniczenia pełnej automatyki. Świadome używanie sprzętu to pierwszy krok na drodze do uzyskiwania interesujących, nieszablonowych ujęć.

zobacz pełną treść