Kilka rad żeby fotograf był z prawem za pan brat

Fotografuj zgodnie z prawem i dbaj o swoje

Łukasz Nowosadzki
Kilka rad żeby fotograf był z prawem za pan brat

Fotografując, a przede wszystkim publikując zdjęcia, choćby w Internecie, warto znać kilka podstawowych przepisów prawa, które pozwolą uniknąć niemiłych niespodzianek. Z tego artykułu dowiecie się, czym różnią się autorskie prawa osobiste od majątkowych, kogo i co można fotografować, jak zadbać o swoje interesy, jak chronić się przed kradzieżą zdjęć.

3

W przypadku fotografii najważniejsze jest prawo autorskie, które chroni zarówno zdjęcie, jak i jego autora. Warto zatem znać podstawowe zapisy tego prawa, a najlepiej zaznajomić się z cała Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiotem prawa autorskiego są utwory zwane także dziełami prawa autorskiego. Warto zaznaczyć, że utwór jest niematerialnym wytworem intelektualnym. Nie jest więc przedmiotem prawa autorskiego konkretna odbitka, ale scena, która została uwieczniona przez fotografa. Odbitki czy publikacje internetowe są zaś egzemplarzami tego samego utworu. Aby dane zdjęcie zostało uznane za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, musi spełniać dwa podstawowe warunki:

• posiadać indywidualne cechy twórcze (wybór sceny, czasu rejestracji obrazu czy określenie parametrów ekspozycji),

• utwór musi być ustalony, to znaczy musi zostać uzewnętrzniony w konkretnej postaci, która umożliwia zapoznanie się z utworem przez inne niż twórca osoby.

Nie mają znaczenia walory artystyczne danej fotografii, jej wartość czy przeznaczenie. Zdjęcia wykonywane rutynowo nie są chronione prawem autorskim. Nie mają one cech twórczych, jak np. zdjęcia legitymacyjne czy paszportowe.

Podmiot prawa autorskiego

Podmiotem prawa autorskiego jest twórca, czyli osoba, która dokonała procesu twórczego, w wyniku którego powstał utwór (w tym zdjęcie). Nie ma w tym przypadku znaczenia ani jej wiek, ani sprawność umysłowa, ani zdolność do czynności prawnych. Fotografia może nawet powstać przypadkowo. Twórcą może być tylko osoba fizyczna, nigdy organizacja czy firma. Na marginesie warto podkreślić, że są sytuacje, w których twórcą zdjęcia nie jest ta sama osoba, która nacisnęła spust migawki. Dzieje się tak np., kiedy robi to asystent na polecenie fotografa.

Współtwórcy

Sprawa komplikuje się trochę, kiedy do powstania zdjęcia przyczynia się działalność wielu osób, co ma miejsce np. podczas sesji fotograficznych, w których biorą udział modele, styliści, makijażyści, scenografowie czy retuszerzy. Osoby te uznawane są za współtwórców, którzy, wykorzystując swoją inwencję, wpływają na ostateczny kształt głównego dzieła. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy wkłady osób współtworzących sesję można uznać za samodzielne przedmioty prawa autorskiego, a nie za efekt wykonania poleceń fotografa. Samodzielnymi utworami mogą być np. oryginalne stylizacje, unikalne makijaże czy zaproponowane przez modelkę wyjątkowe pozy. Fotograf, który chce chronić swoje interesy, powinien podpisać z osobami współuczestniczącymi w sesji umowy zawierające klauzulę, która stwierdza, że w przypadku powstania wkładu twórczego dokonanego przez te osoby, wszelkie prawa majątkowe przechodzą na fotografa (lub producenta sesji).

Waszym zdaniem

karak00

czy gówno też jest chronione prawami autorskimi????? di4.pl

narvego00

Cytat: "na swojej stronie warto zablokować możliwość zapisywania zdjęć (tzw. blokada prawego przycisku myszy)" Ale takie zabezpieczenie mozna obejść w 5 sekund w niemal dowolnej przeglądarce

szarlej00

Darmowa, strategiczno-ekonomiczna gra producentów Anno, z potencjałem zarabiania EUR. Aby grać i zarabiać, Wystarczy 5 - 20 min twojego czasu dziennie. www.goldentowns.com?i=55239

Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.