Odkurzacze - jak rozumieć oznaczenia etykiet energetycznych?

Marek Kowalski
Odkurzacze - jak rozumieć oznaczenia etykiet energetycznych?

1 września 2014 roku uległo zmianie prawo regulujące obrót odkurzaczami na terenie UE. Każdy sprzęt wprowadzony na rynek unijny po tym terminie musi być odpowiednio oznaczony za pomocą specjalnych etykiet efektywności energetycznej. Warto dokładnie wiedzieć jakiego typu informacje są na tych etykietach umieszczane, gdyż informują one nie tylko o samym zużyciu energii, ale również o efektywności roboczej danego modelu odkurzacza, a to z kolei ułatwia wybór urządzenia optymalnie dostosowanego do naszych potrzeb.

0

Celem jednolitego oznakowania jakiegokolwiek odkurzacza sprzedawanego na terenie Unii Europejskiej jest dostarczenie konsumentowi informacji na temat parametrów użytkowych związanych głównie z zużyciem energii przez daną kategorię urządzeń. Takie rozwiązanie umożliwia dość łatwe porównywanie ze sobą różnych modeli produktów, głównie dlatego, że dane podawane na etykietach energetycznych odkurzaczy są danymi zestandaryzowanymi. Bez względu na to z jakim producentem czy modelem urządzenia mamy do czynienia, wartości widoczne na etykietach zostały obliczone w ten sam sposób. 

Główna informacja to to, że etykieta energetyczna informuje o tzw. klasie energetycznej danego sprzętu, ale oprócz samego zużycia energii znajdziemy na niej informacje pozwalające określić np. czy dany model lepiej nadaje się (i czy w ogóle się nadaje) np. do dywanów i wykładzin, czy też oglądany przez nas produkt znacznie lepiej będzie spisywał się na płaskich parkietach i podłogach terakotowych. Poniżej dokładne wyjaśnienie co znajdziemy na etykiecie energetycznej każdego odkurzacza wprowadzonego do sprzedaży po 1 września 2014 roku.

Etykieta odkurzaczy uniwersalnych

Zacznijmy od etykiety znajdującej się na opakowaniach/w opakowaniach odkurzaczy uniwersalnych, czyli klasycznych urządzeń najczęściej stosowanych w naszych domach, używanych do wszelkiego typu podłóg, zarówno płaskich, jak i dywanów itp. Oto standardowa etykieta tego typu odkurzacza:

etykieta-odkurzacz-uniwersalny-wzorzec 

  1. Miejsce na nazwę producenta/dostawcy, ewentualnie znak towarowy.
  2. Dokładne oznaczenie modelu danego urządzenia.
  3. Skala klas efektywności energetycznej
  4. Klasa energetyczna danego urządzenia.
  5. Średnie roczne zużycie energii w kWh zaokrąglone do liczby całkowitej; wskaźnik ten liczony jest według dość złożonej procedury szczegółowo opisanej w załączniku VI Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013. Pewne wyobrażenie o umieszczanej tu wartości daje to, że urzędnicy UE przyjęli średnio 50 odkurzań w roku standardowej powierzchni mieszkalnej 87 m2 przy założeniu, że każdy punkt podłogi jest odkurzany czterokrotnie (dwa podwójne suwy). Brzmi to może dziwnie, ale jakieś ujednolicone kryteria musiały być przyjęte aby było możliwe porównanie zużycia energii przez różne modele odkurzaczy - więcej szczegółów zawiera wspomniane rozporządzenie.
  6. Klasa reemisji kurzu sygnalizowana jako litera w przedziale od A (najlepsza klasa) do G (najgorsza klasa); wskaźnik ten może mieć szczególnie istotne znaczenie dla osób ze skłonnościami do alergii. Pojęcie "reemisja kurzu" to stosunek procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczby wszystkich cząstek kurzu o wielkości od 0,3 do 10 μm (mikrometrów - milionowych części metra). Przykładowo klasa reemisji A oznacza odkurzacz, w którym wylotowy strumień powietrza (ważne: dotyczy to nie tylko samej dyszy, ale również pyłu wydostającego się z nieszczelności lub wytwarzanego przez sam odkurzacz) zawiera co najwyżej 0,02 % kurzu i pyłów zasysanych przez urządzenie. Kolejne przedziały to 0,02% - 0,08% (klasa B), 0,08% - 0,20% (klasa C), 0,20% - 0,35% (klasa D), 0,35% - 0,60% (klasa E), 0,60% - 1% (klasa F) i powyżej 1% (klasa G).
  7. Klasa skuteczności odkurzania dywanów
  8. Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych; obie klasy skuteczności odkurzania są ustalane w oparciu o tzw. wskaźnik zbierania kurzu (dpu), który zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem definiowany jest jako określony z dokładnością do trzech miejsc po przecinku stosunek masy usuniętego sztucznego kurzu, ustalonej dla dywanu poprzez przyrost masy znajdującego się w urządzeniu zbiornika na kurz, a dla podłóg twardych poprzez ubytek masy szczeliny testowej, po wykonaniu określonej liczby suwów podwójnych głowicy czyszczącej, do masy sztucznego kurzu umieszczonego na powierzchni testowej. Krótko mówiąc im wyższa klasa skuteczności tym więcej kurzu zbierzemy z czyszczonej powierzchni podczas jednego podwójnego suwu głowicą odkurzacza.
  9. Poziom mocy akustycznej (głośności) odkurzacza, czyli po prostu hałasu generowanego przez odkurzacz podczas pracy

Alternatywne odmiany etykiet energetycznych

Na rynku możemy spotkać jeszcze nieco inne odmiany etykiet energetycznych dotyczących sprzętu wyspecjalizowanego w konkretnych typach sprzątanych powierzchni:

etykieta-odkurzacz-b

Tak wygląda etykieta energetyczna odkurzacza przeznaczonego wyłącznie do odkurzania powierzchni twardych.

etykieta-odkurzacz-cA tak w przypadku urządzenia przeznaczonego wyłącznie do sprzątania dywanów. Jak widać jedyną różnicą jest brak stosownej informacji o klasie dla nieobsługiwanych przez dane urządzenie typów powierzchni.

Ponadto w przypadku urządzeń, które będą charakteryzować się wyższymi klasami energetycznymi niż A (np. A+++) dostępny jest jeszcze następujący wzór:

etykieta-odkurzacz-d
Jedyną różnicą jest w tym przypadku poszerzenie skali klas energetycznych o klasy A+, A++ i A+++.

Od tej pory żadna etykieta odkurzacza nie będzie miała przed wami tajemnic :)

Waszym zdaniem

Brak opinii.

Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.