1080i

1080i – zestaw własności obrazu wideo. Oznacza obraz o 1080 liniach. Litera „i” wskazuje na strumień z przeplotem (ang. interlaced). Inną własnością obrazu 1080i są proporcje 16:9 (inaczej zwane obrazem panoramicznym).

Obraz z przeplotem oznacza, że każda pełna klatka obrazu podzielona jest na dwie części – zawierającą linie parzyste i drugą zawierającą linie nieparzyste, przesyłane jako osobne klatki. Dopiero ich złożenie daje pełną klatkę obrazu.

Każda z części pełnej klatki rejestrowana jest w innym momencie, co ma wpływać na polepszenie jakości obrazu przez zwiększenie jego płynności. Stwierdzenie to jest prawdziwe jednak tylko dla wyświetlaczy kineskopowych. Potocznie nazywane „płaskimi” wyświetlacze LCD, plazmowe i inne mogą wyświetlać w tym przypadku nieco rozmyty i przekłamany obraz, dlatego stosuje się w nich algorytmy usuwające przeplot (wyrównujące linie w obrazie tak, aby do siebie pasowały).

Pełna rozdzielczość ekranu 1080i to 1920 x 1080 pikseli, czyli 1920 punktów w każdej z 1080 linii, co daje 2,1 Mpx (megapikseli).

Format 1080i jest najczęściej używany przy przesyłaniu sygnału telewizyjnego w wysokiej rozdzielczości, ponieważ wymaga o połowę mniejszego strumienia danych niż 1080p.

Nazwa 1080i może mieć dopisaną z prawej strony liczbę, która określa ilość klatek na sekundę. Domyślną wartością jest 50 klatek na sekundę w systemie PAL (dwie kolejne klatki składają się na jedną pełną klatkę, co daje 25 pełnych klatek na sekundę) i 60 klatek na sekundę w systemie NTSC (analogicznie 30 pełnych klatek na sekundę).

Aby przesłać obraz w tej rozdzielczości między dwoma urządzeniami (np. odtwarzaczem Blue-ray i telewizorem) trzeba wykorzystać kable Component video lub HDMI (zalecany jest drugi z nich). Zobacz także więcej informacji pod hasłem HDTV.

Wśród innych popularnych rozdzielczości HD rozróżniamy także 1080p i 720p.