3D

3D – zbiór technik pozwalających na zapisywanie informacji o trójwymiarowości.

3DTV – mniej znana i mniej używana nazwa od nazwy 3D. Oznacza telewizję trójwymiarową. Często nazywana właśnie 3D.

Trójwymiarowa telewizja to zbiór szeregu specjalnych technik mających zapewnić wrażenie przest6zrenności obrazu. Trójwymiarowa uzyskiwany jest przez pokazywanie każdemu z oczu osobnej klatki obrazu i zmylenie mózgu, że obraz faktycznie jest trójwymiarowy. Producenci znaleźli wiele sposobów na osiągnięcie tego efektu – od okularów migawkowych dzięki którym na raz obraz wysyłany jest tylko do jednego oka do specjalnych matryc i systemu śledzenia wzroku.

Aby możliwe było uzyskanie głębi obrazu, materiał wideo musi zostać nagrany za pomocą specjalnej kamery rejestrującej dwa obrazy – obiektywy obu kamer znajdują się w odległości podobnej do odległości ludzkich oczu między sobą. Istnieją też techniki dodawania trójwymiarowości obrazom dwuwymiarowym – czy to na etapie produkcji (lepszy efekt), czy w samym telewizorze (gorsza jakość). Nagrany obraz 3D musi być przesłany w postaci dwóch osobnych strumieni wideo, które często w telewizji łączone są w jeden strumień (podzielony okran0 a następnie rozdzielane w urządzeniu klienckim i przesyłane ponownie jako dwa osobne strumienie wideo do telewizora lub innego wyświetlacza.

Materiały nagrane w 3D nadal mogą być odtwarzane na odbiornikach 2D – w tej sytuacji na ekranie wyświetlany jest jeden ze strumieni wideo.

Słowniczek - 3D

Telewizja 3D

Źródła obrazków: Wikipedia