576i

576i – zestaw własności obrazu wideo. Oznacza obraz o 576 liniach. Litera „i” wskazuje na strumień z przeplotem (ang. interlaced). Jest jedną z rozdzielczości SDTV.

Wśród rozdzielczości 576i rozróżniamy:
- 720x576 – obraz o proporcjach 4:3
- 704x574 – obraz o proporcjach 16:9

Obraz 576i używany jest w telewizji standardowej rozdzielczości z wykorzystaniem systemu PAL (dawniej NTSC).

Obraz z przeplotem oznacza, że każda pełna klatka obrazu podzielona jest na dwie części – zawierającą linie parzyste i drugą zawierającą linie nieparzyste, przesyłane jako osobne klatki. Dopiero ich złożenie daje pełną klatkę obrazu.

Każda z części pełnej klatki rejestrowana jest w innym momencie, co ma wpływać na polepszenie jakości obrazu przez zwiększenie jego płynności. Stwierdzenie to jest prawdziwe jednak tylko dla wyświetlaczy kineskopowych. Potocznie nazywane „płaskimi” wyświetlacze LCD, plazmowe i inne mogą wyświetlać w tym przypadku nieco rozmyty i przekłamany obraz, dlatego stosuje się w nich algorytmy usuwające przeplot (wyrównujące linie w obrazie tak, aby do siebie pasowały).

Format 576i czasami określany jest także jako 576i50 – liczba 50 oznacza ilość przesyłanych klatek obrazu na sekundę. Ponieważ na jedną pełną klatkę składają się dwie kolejne, obraz 576i jest przesyłany z szybkością 25 pełnych klatek na sekundę.