720p

720p - zestaw własności obrazu wideo. Oznacza obraz o 720 liniach. Litera „p” wskazuje, że obraz jest progresywny (bez przeplotu). Inną własnością 720p są proporcje 16:9 (inaczej zwane obrazem panoramicznym). Pełna rozdzielczość ekranu to 1280 x 720 pikseli, czyli 1280 punktów w każdej z 720 linii, co daje 0,9 Mpx (megapiksela).

Telewizory zdolne do wyświetlania obrazu maksymalnie w rozdzielczości 720p nazywane są też często HD Ready. Oznacza to, że nie obsługują one pełnej rozdzielczości 1080p (Full HD), ale mogą odbierać strumień z obrazem w takiej rozdzielczości (muszą go przeskalować w dół, aby zmieścił się na wyświetlaczu o niższej rozdzielczości). Pociąga to za sobą obniżenie jakości obrazu.

W przeciwieństwie do 1080p i 1080i, obraz przesyłany w 720p nie ma swojego odpowiednika 720i (z przeplotem) – nie stosuje się takiego formatu.

Nazwa 720p może mieć dopisaną z prawej strony liczbę, która określa ilość klatek na sekundę. Domyślną wartością jest 25 klatek na sekundę w systemie PAL i 30 klatek na sekundę w systemie NTSC.

Aby przesłać obraz w tej rozdzielczości między dwoma urządzeniami (np. odtwarzaczach Blue-ray i telewizor) trzeba wykorzystać kable ull%20HD,%201080p,%20S-Video,%20RGB,%20chinch,%20RGB,%20S-Video]Component video lub HDMI (zalecane jest drugie z nich). Zobacz także więcej informacji pod hasłem HDTV.

Wśród innych popularnych rozdzielczości HD rozróżniamy także 1080i i 1080p.