AES

AES (ang. Advanced Encryption Standard) – algorytm szyfrowania danych.

AES powstał jako następca algorytmu DES, ponieważ DES stał się niewystarczająco silnym algorytmem, możliwym do złamania w dostatecznie krótkim czasie. Wstępnie występował pod nazwą Rijndael, lecz ustandaryzowany przyjął nazwę DES. Istnieją inne odmiany algorytmu Rijndael, nie objęte standardem DES. AES został opublikowany w 1997 roku w wyniku konkursu na algorytm mający zastąpić DES – okazał się najskuteczniejszy i odporny na różne ataki.

Słownik - AES

Fragment modelu działania szyfrowania AES

AES oferuje szyfrowanie kluczem 128, 192 lub 256 bitów. Im bardziej złożony klucz (więcej bitów klucza), tym wyższe bezpieczeństwo danych, ale i większa potrzebna moc obliczeniowa do zakodowania i zdekodowania danych. Odpowiednio do podanych długości kluczy algorytm wykonuje 10, 12 lub 14 rund szyfrujących. Szyfrowanie jest złożone z kilku etapów na które składa się substytucji, permutacji macierzowej, czy modyfikacji z użyciem klucza szyfrującego. Dzięki tym operacjom złamanie szyfrowania jest niezwykle trudne i nie do przeprowadzenia w chili obecnej.

Szyfrowaniu mogą być poddane różne dane komputerowe w celu zabezpieczenia ich przed nieautoryzowanym dostępem. Przykładem jest zabezpieczenie skompresowanego archiwum w formacie 7z, czy sprzętowe szyfrowanie danych wysyłanych przez sieć Internet.

Źródła obrazków: Wikipedia