AIFF

AIFF (ang. Audio Interchange File Format) – format zapisu dźwięku cyfrowego w plikach.

AIFF jest formatem stworzonym przez Apple formatem zapisu nieskompresowanego dźwięku, wykorzystywanym głównie na komputerach Macintosh.

Dane w formacie AIFF zapisane są za pomocą kodeka PCM w postaci nieskompresowanego strumienia. Istnieje odmiana AIFF-C (AIFC) oferująca możliwość wykorzystania innych kodeków (w tym także stratnych). AIFF jest podobny do formatu WAV z kilkoma specyficznymi dla platform PC i MAC różnicami.

Strumień o jakości płyty CD zapisany w formacie AIFF zajmuje około 172 kB na każdą sekundę, ale oferuje najwyższą jakość dźwięku (ponieważ nie są wykorzystywane kodeki korzystające z kompresji stratnej). Plik WAV posiada ograniczenie wielkości wynoszące 4GB.

Z powodu istnienia alternatywnych formatów oferujących bezstratną kompresję (przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości pliku wynikowego), oraz formatów z wysokiej jakości kompresją stratną, format WAV nie jest popularnym formatem w którym zapisywana jest cyfrowa muzyka. Używany jest gównie podczas edycji nagrań aby w trakcie ich montażu nie tracić na jakości.

Do zapisu cyfrowej muzyki najczęściej używany jest format MP3.