Access point

Access Point, AP – punkt dostępu komputerowej sieci bezprzewodowej. Zapewnia urządzeniom bezprzewodowym łączność ze sobą i innymi urządzeniami np. przyłączonymi do sieci lokalnej LAN skrętką sieciową.

Access Point można nazwać mostem łączącym sieć bezprzewodową z siecią kablową. W przypadku sieci kablowej jest to najczęściej Ethernet, a dla sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Bezprzewodowe punkty dostępu wykorzystywane są zazwyczaj do przyłączania do sieci lokalnej urządzeń takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Wykorzystuje się je także do przyłączania wszelkich innych urządzeń do których z różnych powodów nie można doprowadzić kabla sieciowego. Innym wykorzystaniem punktów dostępowych są tzw. mosty sieciowe – punkty dostępu łączą się bezpośrednio ze sobą łącząc w ten sposób 2 sieci kablowe.

Access pointy można kupić jako osobne urządzenia sieciowe, ale najczęściej są one elementem zintegrowanym z potocznie zwanym routerem (#link) – urządzeniem łączącym w sobie bramę sieciową, swiitch i bezprzewodowy punk dostępu Wi-Fi.

Słowniczek - AP

Ilustracja pokazująca zasadę działania punktu dostępowaego

Źródła obrazków: Wikipedia