BIOS

BIOS (ang. Basic Input/Output System) – podstawowy system wejścia wyjścia, oprogramowanie płyty głównej komputera.

BIOS jest oprogramowaniem płyty głównej, którego zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy sprzętem, a systemem operacyjnym, oraz inicjowanie sprzętu i rozruch systemu operacyjnego. Zapisywany jest w pamięci nieulotnej ROM w postaci kości pamięci znajdującej się na płycie głównej. Obecnie w większości płyt głównych stosuje się pamięć EEPROM umożliwiającą aktualizację oprogramowania (ponowny jego zapis). Duża część płyt głównych została przez to wyposażona w dodatkową kość pamięci EEPROM z zapasową kopią oprogramowania BIOS – jeśli BIOS nie będzie startował np. w przypadku problemów z aktualizacją, z powodu działania wirusa czy uszkodzenia kości pamięci, możliwe jest przełączenie na drugą kość zawierającą działającą wersję.

Słownik - BIOS

Kość pamięci BIOS.

Po włączeniu komputera, na ekranie widoczny jest tzw. ekran POST. W tym czasie bios inicjuje wszystkie komponenty znajdujące się na płycie głównej, ustawia jest (zgodnie z ustawieniami wykonanymi przez użytkownika w ustawieniach BIOS-u) i wykonuje podstawowe testy. Następnie uruchamia program rozruchowy znajdujący się na pierwszym ustawionym nośniku (np. dysku twardym). Program rozruchowy jest najczęściej częścią właściwego systemu operacyjnego i odpowiada za jego uruchomienie.

Jedną z części oprogramowania BIOS jest interfejs odpowiadający za ustawienia. Można w nim włączać i wyłączać poszczególne komponenty, zmieniać ich ustawienia, czy wybrać podstawowy dysk twardy. BIOS ma wbudowane wiele opcji konfiguracyjnych.

Ponieważ możliwości BIOS-u obecnie stają się niewystarczające, zastępowany jest on nowszym UEFI.

Źródła obrazków: Wikipedia