Blokada połączeń anonimowych

Blokada połączeń anonimowych, BPA – usługa w sieciach telefonicznych, blokująca połączenia z numerów zastrzeżonych.

Blokada połączeń anonimowych jest usługą świadczoną głównie przez sieci komórkowe. Pozwala ona na automatyczne odrzucanie połączeń z numerów zastrzeżonych, czyli takich, dla których numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany (zazwyczaj z włączoną usługą CLIR). Jeżeli jeden abonent wykonuje połączenie telefoniczne z numeru zastrzeżonego do drugiego abonenta który ma włączoną usługę blokady połączeń anonimowych, otrzyma komunikat (zazwyczaj głosowy) informujący o aktywnej blokadzie tego rodzaju połączeń i informacją jak powinien postąpić – wyłączyć blokadę prezentacji własnego numeru, lub w sieciach obsługujących wiadomości tekstowe (np. SMS) skontaktować się z użyciem takiej właśnie usługi.

Usługa blokady połączeń anonimowych jest przydatna w sytuacjach, kiedy abonent zawsze chce wiedzieć, kto do niego dzwoni i zdecydować przed odebraniem połączenia, czy połączenie odebrać. Usługa ta przydaje się również w sytuacjach otrzymywania nadmiernej ilości połączeń z zastrzeżonego numeru. Może działać jedynie w połączeniu z usługą CLIP i zapobiega wykorzystaniu usługi CLIR.