CD-Extra

CD-Extra, CD-Plus, Enhanced CD – standard zapisu płyty CD z kilkoma ścieżkami zawierającymi dane zarówno w formacie CD-Audio, jak i ścieżki z danymi.

CD-Extra jest formatem pozwalającym zapisać na jednej płycie muzykę możliwą do odtworzenia w każdym odtwarzaczu płyt CD, a dodatkowo pozwala na zapisanie dodatkowych danych jak np. zięcia, słowa piosenek i dowolne inne pliki możliwe do otworzenia na każdym komputerze PC.

Płyta CD-Extra zawiera zapisane co najmniej 2 ścieżki – po jednej dla każdego typu danych, przy czym pierwszą ścieżką musi być ta zawierająca muzykę, aby każdy odtwarzacz mógł ją prawidłowo odczytać. System operacyjny w komputerze PC domyślnie pokazuje sesję z danymi, ale odtwarzacz muzyki uruchomiony na tym komputerze prawidłowo odnajdzie sesję z muzyką i zacznie ją odtwarzać.

Technologia ta była popularna w latach 90. Obecnie raczej nie spotyka się już tak zapisanych płyt. Przy obecnym koszcie produkcji i ilości umieszczanych na płytach danych, częściej oba rodzaje danych zapisywane są na osobnych płytach CD.