CLIP

CLIP (ang. Calling Line Identification Presentation) – prezentacja numeru osoby dzwoniącej w sieciach telefonicznych.

CLIP jest usługą pozwalającą na prezentację na aparacie telefonicznym numeru osoby dzwoniącej, o ile nie ma ona włączonej usługi CLIR blokującej prezentację numeru. W analogowych sieciach telefonii stacjonarnej działających w oparciu o standard PSTN, usługa CLIP zazwyczaj musi był dodatkowo włączona i często wiąże się z dodatkową opłatą. W większości systemów cyfrowej telefonii stacjonarnej, telefonii VoIP i telefonii komórkowej usługa taka jest standardowo zawsze włączona.

Słowniczek - CLIP

Prezentacja numeru osoby dzwoniącej

O ile prawie każde urządzenie cyfrowe oferuje możliwość prezentacji numeru, o tyle w przypadku analogowych linii telefonicznych, jeśli aparat telefoniczny nie jest wyposażony w wyświetlać i system CLIP konieczne jest dokupienie specjalnej przystawki (operatorzy telefonii stacjonarnej często mają je w swoich ofertach). Urządzenie takie przyłącza się równolegle z aparatem telefonicznym i gdy tylko odbierze odpowiedni sygnał, prezentuje numer na wyświetlaczu.

Źródła obrazków: Wikipedia