CLIR

CLIR (ang. Calling Line Identification Restriction) – blokada prezentacji numeru osoby dzwoniącej.

CLIR jest usługą świadczoną w większości sieci telefonicznych (w tym PSTN z użyciem POTS i ISDN, oraz sieci telefonii komórkowej czy VoIP). Dzięki usłudze CLIR, abonent inicjujący połączenie może zablokować prezentację własnego numeru telefonicznego u abonenta do którego wykonuje połączenie. W tej sytuacji abonent odbierający połączenie przychodzące nie zobaczy numeru osoby dzwoniącej, a informację o zastrzeżeniu numeru.

Blokada prezentacji numeru może byś usługą darmową, lub płatną. W niektórych sieciach telefonicznych jest dostępna jedynie w określonych planach telefonicznych. Możliwe jest przełamanie blokady prezentacji numeru w określonych sytuacjach – przykładowo służby ratownicze, policja, czy straż pożarna zobaczą numer osoby dzwoniącej mimo aktywnej usługi CLIR.

CLIR jest usługą przydaną, gdy konieczne jest zablokowanie prezentacji numeru, np. pracownik korzystający z telefonu służbowego może chcieć ukryć własny numer, gdy dedykowanym numerem do kontaktu przez klienta jest inny numer telefonu.

Niektóre sieci komórkowe oferują również usługę blokady połączeń anonimowych, która automatycznie odrzuca połączenia z aktywną blokadą prezentacji numeru.