CSMS

CSMS (ang. Concatenated SMS) – usługa długich wiadomości SMS (ponad 160 znaków).

CSMS jest usługą która powstała z inicjatywy użytkowników, gdy standardowa długość wiadomości (do 160 znaków) okazała się niewystarczająca. Polega ona na dzieleniu długiej wiadomości na szereg mieszczących się w standardowej długości w celu ich przesłania. Podział wiadomości odbywa się po stronie urządzenia wysyłającego wiadomość, a urządzenie odbierające łączy poszczególne wiadomości ponownie w całość. Przez sieć operatora taka wiadomość przesyłana jest jako szereg mniejszych wiadomości i opłata naliczana jest za każdą z nich. Jeśli np. długa wiadomość zostanie podzielona na 3 wiadomości standardowej długości, naliczona zostanie opłata za 3 wiadomości mimo, że wysyłana jest jako jedna. Większość urządzeń pozwalających na wysyłanie takich wiadomości informuje o końcowej ilości przesłanych SMS-ów.

Początkowo nie istniał jeden standard przesyłania długich wiadomości SMS, przez co nie mogły być one przesyłane miedzy sieciami różnych operatorów. Szybko jednak standard został wypracowany. Wiadomość według standardu jest krótsza o kilka znaków – 5 lub 6 bajtów zajmują dane identyfikujące wiadomość i kolejny numer części. Opisują one także sposób kodowania znaków i całkowitą liczbę części wiadomości.

Choć teoretycznie wiadomość CSMS może mieć do około 40kB, sieci operatorów limitują liczbę znaków do 900. Dlatego często lepszym rozwiązanie wydaje się być użycie usługi MMS która poza dużo większą liczbą znaków oferuje także dołączanie multimediów (w ramach jednej wiadomości o koszcie zbliżonym do kosztu jednej wiadomości SMS).