D-sub

D-sub (D-subminiature) – rodzaj złącza elektrycznego. Standard D-sub opisuje budowę gniazd i wtyków, nie rodzaje sygnałów, które mogą być przez nie przesyłane.

Typ złącza określany jest przez 2 litery i liczbę po myśliku. Pierwsza litera D jest zawsze stała. Złącza D-sub posiadają 5 znormalizowanych wielkości określonych drugą literą typu (od A do E). Liczba na końcu oznacza ilość pinów. Na końcu może znaleźć się jeszcze jedna litera – M (ang. male, męski) lub F (ang. female, żeński) określające rodzaj złącza.

Słowniczek - D-sub

Wielkości złącz D-sub

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami złącz są:
- DE-9 – port COM (RS 232) w komputerach PC, czasami mylnie złącze jest opisane jako DB-9
- DE-15 – 15-pinowe złącze VGA/SVGA/XGA służące do podłączenia monitora komputerowego
- DB-25 – port LPT w komputerach PC

Złącze DE-9 bez śrub mocujących (np. porty dżojstików w starych 8–bitowych komputerach) zostały nazwane DE-9M. Złącza DE-9 i DE-15 mają ten sam rozmiar, ale różną liczbę pinów, dlatego druga litera jest taka sama, ale liczba po myślniku inna.

Słowniczek - D-sub 2

Monitorowe złącze VGA (D-sub)

Obecnie port D-sub są wypierane przez złącza innego rodzaju – porty szeregowe i równoległe zastępowane są portami USB, porty VGA przez DVI oraz HDMI.

Źródła obrazków: Wikipedia