DRM

DRM, cyfrowe zarządzanie prawami (ang. Digital rights management) – system zabezpieczeń cyfrowych danych przed nieautoryzowanym ich wykorzystaniem.

DRM działa z użyciem metod kryptograficznych (oraz innych metod) i ma za zadanie chronić cyfrowe dane przed wykorzystaniem w sposób innych niż przewiduje to licencja na te dane. Najczęściej dane są szyfrowane tak, aby tylko określone urządzenia miały do nich dostęp.

Ten sposób zabezpieczeń jest wykorzystywany głownie przy dystrybucji materiałów wideo i muzyki i ma na celu chronić prawa autorskie. Zakupione materiały mogą być odtwarzane tylko w urządzeniach wspierających tą metodę kryptografii, co więcej prawa do odtwarzania materiałów mogą być przyznane tylko określonym urządzeniom.

Wiele urządzeń poza złączami cyfrowymi posiada również analogowe złącza audio i wideo, na których zabezpieczenie nie może działać (np. wideo komponentowe czy s-video) – w tym przypadku DRM nie ma zastosowania a urządzenia w celu ochrony materiału audio/wideo znacznie obniżają jego jakość (lub całkowicie uniemożliwiają odtwarzanie przy użyciu złącz analogowych).

DRM budzi wiele kontrowersji, ponieważ system nie zawsze jest skuteczny i legalnie nabyte cyfrowe dane niekiedy nie dają się prawidłowo odtworzyć na urządzeniu. Choć ma chronić materiały przed nieautoryzowanym kopiowaniem, możliwe jest przełamanie tego zabezpieczenia.