DTMF

DTMF (ang. Dual Tone Multi Frequency) – system przesyłania sygnałów (np. podczas wybierania numeru telefonicznego) w sieciach telefonicznych.

DTMF jest systemem, które zastąpiło w sieciach telefonicznych wybieranie pulsowe. Wykorzystuje modulację MFSK (nałożenie na siebie dwóch częstotliwości). Każdy ton składa się z nałożonych na siebie dwóch różnych częstotliwości. Pary tonów zebrane są w tabelę opisującą przypisanie ich do konkretnych przycisków klawiatury:

Słowniczek - DTMF

Jeden z pierwszych analogowych aparatów telefonicznych

Naciśniecie przycisku na klawiaturze powoduje uruchomienie dwóch generatorów z określonymi częstotliwościami. Generują one fale sinusoidalne, które następnie są na siebie nakładane i transmitowane przez sieć w taki sam sposób jak głos podczas rozmowy (w słuchawce zazwyczaj również słychać dźwięk). Urządzenie po drugiej stronie stosując specjalną technikę rozpoznaje obie częstotliwości i w ten sposób określa, który przycisk został naciśnięty. W telefonii zazwyczaj nie umieszcza się przycisków z literami od A do D, ponieważ większość urządzeń ich nie obsługuje.

DTMF wykorzystywany jest głównie do wybierania numeru telefonicznego, sterowania urządzeniami przyłączonymi do linii telefonicznej czy np. poruszanie się po menu systemu IVR.

Źródła obrazków: Wikipedia