DVB-S

(Digital Video Broadcasting - Satellite) - standard cyfrowej telewizji DVB nadawanej satalitarnie. Cechuje sią wysoką jakością obrazu i dźwięku, porównywalną do jakości oferowanej przez DVD. Umożliwia włączenie napisów w różnych wersjach językowych oraz zmianę językowych ścieżek audio. Standard ten wykorzystywany jest przez platformy cyfrowe Cyfra+ i N. Do kompresji audio/wideo przyjęto standard MPEG-2, MPEG-4 część 2 oraz niedawno H.264/MPEG-4 AVC.