DVD

DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – standard zapisu danych na optycznych nośnikach danych, zwanych płytami (tu płytami DVD).

Standard DVD zyskał popularność 1 1995. Powstał jako następca nośnika CD-ROM. Płyty zgodne ze standardem DVD-ROM mogą mieć średnicę 12 cm (bardziej popularne) lub 8 cm (mniej popularne). Konstrukcja płyty umożliwia umieszczenie dwóch warstw zapisu danych po każdej jej stronie, choć popularne są nośniki jednostronne (jedno- lub dwuwarstwowe). Każda z warstw może pomieścić do 4,7 GB danych. Różnica w stosunku do CD-ROM wynika ze znacznego zagęszczenia danych co było możliwe dzięki nowej konstrukcji lasera.

Płyty DVD można podzielić na kilka rodzajów: DVD-ROM będące płytami tylko do odczytu, DVD-R/DVD+R – płyty jednokrotnego zapisu, DVD-R DL/EVE+R DL – dwuwarstwowe płyty jednokrotnego zapisu, DVD-RW/DVD+RW – płyty wielokrotnego zapisu, DVD-RAM.

Płyty DVD powstały głownie jako nośniki DVD-Video, ale rynek komputerowy szybko zaadoptował je jako następcę popularnego CD-ROM. Następca DVD – HD DVD nie przyjął się na rynku, przegrał walkę z Blue-ray. Płyty DVD z powodzeniem zostały zaadoptowane do dystrybucji muzyki wysokiej jakości (DVD-Audio), ale nie zyskały takiej popularności jak CD-Audio.

Słowniczek - DVD

Płyta DVD

Źródła obrazków: Wikipedia