Deflate

Deflate - algorytm bezstratnej kompresji danych.

Deflate jest algorytmem bezstratnej kompresji danych (np. plików). Bazuje na algorytmie LZ77 i kodowaniu Huffmana. Pierwotnie projektowany był na potrzeby programu PKZIP. Docelowo znalazł zastosowanie w plikach graficznych PNG do przechowywania grafiki rastrowej, w celu kompresji bezstratnej obrazu, oraz w formacie ZIP będącym formatem kompresji danych (plików) również w formie bezstratnej (w celu zmniejszenia rozmiaru plików np. do przesyłania przez sieć Internet, czy wykonywania kopii zapasowej danych).

Stosunkowo dobry poziom kompresji przyczynił się do wykorzystania tego algorytmu i jego wariacji w innym oprogramowaniu. Z algorytmu deflate potrafi korzystać np. linuksowy gzip i zaimplementowany jest w postaci systemowej biblioteki zlib systemu Linux.

Deflate do kompresji wykorzystuje między innymi metodę słownikową, w której powtarzające się bloki danych grupowane są w postaci słownika, a w strumieniu wyjściowym zapisywane są indeksy słownika.

Deflate jest obecnie jednym, z bardziej wydajnych algorytmów kompresji danych, choć poziomem kompresji ustępuje wydajniejszemu algorytmowi LZMA.