Dioda elektroluminescencyjna

Dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca, LED (ang. light-emitting diode) – rodzaj diody półprzewodnikowej, która emituje światło (zarówno w zakresie widzialnym jak i niewidzialnym).

Słowniczek - LED

Różne rodzaje diod LED

Diody elektroluminescencyjne świecą dzięki zjawisku rekombinacji nośników ładunku elektrycznego w półprzewodniku (elektronów i dziur). Elektron przechodzący w złączu p-n od katody (n) do anody (p) zmienia swój poziom energetyczny na niższy. Różnica energii uwalniana jest jako kwant światła – foton. W zależności od użytych do budowy półprzewodnika materiałów, uwalniany foton może mieć różną energię, a tym samym inną barwę światła.

Półprzewodniki, a więc także diody LED charakteryzują się przewodzeniem prądu tylko w jednym kierunku, dlatego diody charakteryzuje polaryzacja – muszą być one odpowiednio dołączone do źródła napięcia.

Diody LED w zależności od rodzaju i koloru wymagają odpowiedniego napięcia zasilania, które waha się od 1,63 V dla diod podczerwonych do nawet 4.4 V dla diod ultrafioletowych.

W zakresie światła widzialnego najpopularniejsze są diody emitujące światło czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone. Nieco później skonstruowana została dioda niebieska, dzięki której możliwe było uzyskanie diody białej. Inne kolory diod LED są wynikiem łączenia wielu diod w jednej obudowie.

Białe diody LED wykorzystują zjawisko luminescencji – do ich budowy wykorzystywane są niebieskie diody led z napylonym na soczewce luminoforem emitującym światło żółte, Złożenie obu tych barw optycznie daje światło białe. Innym sposobem uzyskania białej barwy jest połączenie trzech składowych kolorów RGB w jednej obudowie diody.

Takie diody LED mają szerokie zastosowanie – wykorzystywane są w sprzęcie elektronicznym, oświetleniu ulicznym, jako zamienniki żarówek (zobacz: żarówka LED), latarkach, wyświetlaczach mało i wielkoformatowych i wielu innych w których używa się światła.

Produkowane są również podczerwone i ultrafioletowe diody LED. Emitują one światło w zakresie niewidzialnym i stosowane są głównie w pilotach zdalnego sterowania czy podświetlaczach do kamer monitoringu (do rejestrowania obrazu także nocą).

Najnowszą i coraz częściej stosowaną (np. w wyświetlaczach smartfonów) odmianą są diody OLED (organiczne diody elektroluminescencyjne).

Źródła obrazków: Wikipedia