EXIF

EXIF (ang. Exchangeable Image File Format) – standard zapisu dodatkowych danych w plikach z grafiką cyfrową.

EXIF jest standardem zapisu metadanych (danych dodatkowych) w plikach zawierających cyfrowe obrazy, np. PNG czy JPEG. Standard ten obsługiwany jest przez większość aparatów cyfrowych (które mogą dołączać różne dane do zdjęcia, np. miejsce wykonania zdjęcia), programów do obróbki grafiki, ale i programów i sprzętu wyświetlającego zdjęcia (mogą one pokazywać poza samym zdjęciem właśnie informacji dodatkowe).

EXIF (jak większość standardów) posiada kilka wersji. Obecnie najnowszą jest wersja 2.3. Nie wszystkie urządzenia i oprogramowanie obsługują w pełni EXIF lub używają jego starszych wersji, wiec dochodzi do sytuacji, w których dodatkowe dane stają się nieaktualne (np. po modyfikacji obrazu).

W danych zapisanych w EXIF może znaleźć się wiele różnych informacji, np.:
- nazwa i model aparatu którym wykonane zostało zdjęcie
- ustawienia aparatu
- data i godzina wykonania zdjęcia
- informacje o prawach autorskich
- rozdzielczość obrazu
- współrzędne GPS
- miniaturka zdjęcia
- i inne