Ethernet

Ethernet – zbiór technologii wykorzystywanych w lokalnych sieciach komputerowych (LANLocal Area Network). Ethernet powstał w 1980 roku, ale pierwszej standaryzacji doczekał się 5 lat później (standaryzacja ma na celu zapewnienie zgodności sprzętu różnych producentów między sobą). Ethernet opisuje standardy komunikacji tzw. warstwy fizycznej modelu OSI.

Pierwsza zestandaryzowana sieć używała wersji 10BASE5. Zbudowana była z wykorzystaniem kabli koncentrycznych i pracowała z szybkością 10 megabitów na sekundę. Z czasem kable koncentryczne zostały wyparte przez obecnie powszechnie używane skrętki (ośmiożyłowe kable sieciowe podzielone na 4 pary skręconych kabli). Ethernet może być zbudowany również w oparciu o światłowody, czy sieci bezprzewodowe (WiFi).

Najczęściej spotykanymi komponentami służącymi do budowy sieci Ethernet są karty sieciowe (umieszczone w komputerach i innym sprzęcie jak np. telewizory), skrętki łączące bezpośrednio dwa urządzenia ze sobą albo urządzenia ze switchami, wspomniane switche pozwalające połączyć ze sobą wiele urządzeń (wyparły używane dawniej huby) i routery pozwalające na przyłączenie sieci lokalnych do globalnej sieci Internet.

Słowniczek - Ethernet 1

Skrętka zakończona wtyczką RJ-45 i karta sieciowa

Słowniczek - Ethernet 2

Switch

Aby urządzenia mogły wymieniać się między sobą danymi, każde z nich posiada unikalny adres MAC. Komunikacja odbywa się w tzw. ramkach. Ramka zawiera poza przesyłanymi danymi także adres MAC nadawcy i odbiorcy danych, oraz inne dodatkowe dane potrzebne w celu zapewnienie transmisji pozbawionej błędów.

Ethernet w chwili obecnej posiada wiele wersji, z których jedne są już przestarzałe i niewykorzystywane, inne będą używane w przyszłości. Obecnie najczęściej spotykane w sieciach domowych to wersje 100BASE-TX i 1000BASE-T. Pierwsza z nich działa z prędkością 100 megabitów na sekundę i wykorzystuje 2 z 4 par w skrętce, druga działa z prędkością 1000 megabitów na sekundę (1 gigabit na sekundę) i wykorzystuje wszystkie 4 party w kablu. W obu przypadkach kable zakończone są wtyczką RJ-45.

Ethernet jest obecnie najszerzej wykorzystywany w domowych sieciach komputerowych, czy sieciach budowanych w dużych korporacjach. Za jego pomocą możliwe jest również zasilenie zewnętrznych urządzeń, jak np. kamery IP monitoringu – tym samym kablem kamera jest zasilana ze switcha i przesyła dane obrazu – technologia ta nazywa się Power over Ethernet.

Źródła obrazków: Wikipedia