ExpressCard

ExpressCard – standard złącza w komputerach przenośnych służący do przyłączania dodatkowych urządzeń.

ExpressCard powstał jako następca PCMCIA. Zaprojektowany i zaproponowany został przez tą samą grupę firm, co jego poprzednik. Głównym zastosowaniem tego złącza są urządzenia przenośne (laptopy, notebooki, netbooki) – umożliwia podłączenie urządzeń rozszerzających możliwości sprzętu, np. modemu, kart sieciowych, dysków twardych, kart telewizyjnych, kontrolerów USB, kart WiFi, kart dekodujące, kat bluetooth i innych.

Urządzenia ExpressCard mogą korzystać z jednego z dwóch interfejsów do komunikacji z komputerem:
- PCI Express
- USB

Karty występują w dwóch typach (kartę mniejszego typu można podłączać do gniazda typu większego):
- ExpressCard 54 – 54x75x5mm
- ExpressCard 34 – 34x75x5mm

Słowniczek - ExpressCard

Od góry: mniejsza i większa karta ExpressCard, karta PCMCIA

Pierwsza wersja standardu przewidywała komunikację z komputerem za pomocą PCI Express w pierwszej wersji lub USB 2.0. ExpressCard w drugiej wersji potrafi wykorzystać możliwości PCI Express w wersji drugiej i USB 3.0. Nowszy i starszy standard są ze sobą kompatybilne, choć maksymalna szybkość interfejsu będzie wtedy ograniczona. Przy podłączonej karcie w nowszej wersji do portu w nowszej wersji, maksymalna prędkość interfejsu wynosi 500MB/s.

Źródła obrazków: Wikipedia