GIF

GIF (ang. Graphics Interchange Format) – format pliku graficznego w którym zapisywane są cyfrowe obrazy.

GIF jest formatem w którym przy pomocy kompresji bezstratnej zapisywane są cyfrowe obrazy. Kompresja bezstratna oznacza, że po zapisaniu obrazy nie tracą na jakości. Powstał w 1987 roku i zyskał popularność wśród webdeveloperów (twórców stron internetowych) – jest często wykorzystywany przy tworzeniu grafiki stron www.

GIF do bezstratnej kompresji obrazu używa algorytmu LZW, który jest ograniczony patentami. Z tego powodu powstał wolny od tego problemu format PNG. W 2006 roku wygasły ostatnie patenty związane z tym rodzajem kompresji i obecnie zarówno GIF jak i PNG są szeroko wykorzystywane.

Format GIF jest ciekawym formatem z powodu sposobu w jaki zapisywane są w nim obrazy. Obraz dzielony jest na bloki, a każdy blok posiada paletę maksymalnie 256 możliwych do użycia barw. Wiele programów graficznych nie posiada w pełni zaimplementowanego tego formatu i oferuje taką paletę dla całego obrazu, co sztucznie ogranicza ilość możliwych do użycia barw w całym obrazie. Z tego też powodu panuje mylne przekonanie, ze w formacie GIF nie da się uzyskać w jednym obrazie większej ilości barw.