GPL

GPL, GNU General Public License – licencja na której wydawane jest darmowe oprogramowanie.

GPL jest licencją na której wydawane jest oprogramowanie GNU wchodzące w skład projektu GNU. Stworzona została w 1989 roku, zaktualizowana do drugiej wersji w 1991 roku, a jej trzecia wersja została wydana w roku 2007. Aktualizacje licencji miały na celu dostosowanie jej do obecnego rynku i rozwoju informatyki.

Słowniczek - GNU

Logo GNU GPL

Licencje do oprogramowania dodaje się w celu poinformowania użytkownika, co może z oprogramowaniem zrobić. Bez licencji użytkownik nie wiedział by, czy może oprogramowania użyć do celów komercyjnych, lub we własnych projektach np. w połączeniu z modyfikacją owego oprogramowania. Licencja GPL daje dużą swobodę użytkownikowi.

GPL jest licencją dla wolnego (darmowego oprogramowania) i daje użytkownikowi możliwość uruchamiania oprogramowania w dowolnym, także komercyjnym celu, daje możliwość modyfikacji oprogramowania, możliwość rozpowszechniania oprogramowania w postaci niezmodyfikowanej, oraz w postaci zmodyfikowanej (własne ulepszenia). Tylko przy takich założeniach oprogramowanie jest wolne i może mieć dołączoną licencję GPL.

Ponieważ licencja GPL jest bardzo restrykcyjna i wskazuje, że oprogramowanie tworzone na bazie GLP również musi posiadać licencje GPL, powstała mniej restrykcyjna wersja licencji nazwana LGPL mieszcząca się pomiędzy GPL i licencją BSD.

Źródła obrazków: Wikipedia