GPRS

GPRS (ang. General Packet Radio Service) – technika przesyłania danych w sieciach GSM.

GPRS jest techniką pakietowego przesyłania danych w sieciach GSM. Dzięki pakietowemu przesyłaniu danych (w pakietach), łącza używane są jedynie podczas transmisji, a koszty dostępu do sieci (zazwyczaj Internet) naliczane są za ilość przesłanych danych, nie zaś za czas trwania połączenia. GPRS oferuje transfer do 80 kb/s, który jest wystarczający do bardzo podstawowych usług sieciowych jak WAP, przesyłania wiadomości MMS, czy przesyłania słabej jakości strumieni wideo. GPRS jest rozwinięciem innych technik przesyłania danych w sieciach 2G i jest techniką zaimplementowaną po ustandaryzowaniu sieci 2G, a przed wprowadzeniem nowej generacji sieci 3G (dlatego często nazywany jest siecią 2.5G). Rozwinięciem techniki GPRS jest EDGE (nazywany też EGPRS).

Słowniczek - GPRS

Architektura sieci GPRS

Do zestawienia połączenia GPRS potrzebne jest urządzenie posiadające odpowiedni modem (większość telefonów komórkowych i smartfonów, specjalne modemy przyłączane do komputerów PC, itp.), oraz zasiec sieci GPRS na obszarze w którym obecnie znajduje się urządzenie (obecnie prawie cały teren kraju). Sieć GPRS obsługiwana jest przez dodatkowe urządzenia i sieci szkieletowe montowane na stacjach bazowych obok nadajników GSM.

Źródła obrazków: Wikipedia