GSM

GSM (ang. Global System for Mobile Communications) – najpopularniejszy standard telefonii komórkowej.

GSM umożliwia bezprzewodową transmisje głosu, tekstu (SMS, MMS) i danych (np. dostęp do sieci Internet). Połączenia głosowe (w odróżnieniu od tradycyjnej telefonii PSTN) są transmitowane w postaci cyfrowej. Do kompresji dźwięku używany jest kodem GSM, a tak skompresowane dane przesyłane są przez sieć. Transmisja danych według pierwszych standardów GSM osiągała prędkość do 9,6 kb/s i używała tego samego kanału, którym transmitowane są rozmowy telefoniczne. Szybkość ta została następnie zwiększona czterokrotnie do 57,6 kb/s kosztem zajęcia 4 kanałów służących do prowadzenia rozmów telefonicznych. Kolejne wersje standardu ponownie zwiększyły prędkość do 80 kb/s w przypadku GPRS i 296 kb/s dla EDGE. Wiadomości tekstowe lub multimedialne mogą być przesyłane przez SMS (do 160 znaków tekstu w jednej wiadomości) lub MMS (do 300 lub 600 kilobajtów dla jednej wiadomości).

Słowniczek - GSM

Stacja bazowa GSM

Telefonia GSM działa głównie na dwóch częstotliwościach – 900 MHz i 1800 MHz. Pierwsza z nich oferuje mniej kanałów, ale ma większy zasięg i wykorzystywana jest na rozległych obszarach o małym zagęszczeniu ludzi. W większych miastach używana jest wyższa częstotliwość, oferująca więcej kanałów (ale mniejszy zasięg) i zdolna obsłużyć jednocześnie więcej połączeń. Inne standardy to GSM 400, GSM 850 i GSM 1900.

Źródła obrazków: Wikipedia