Grafika rastrowa

Grafika rastrowa – sposób cyfrowego zapisu obrazów za pomocą pikseli.

Grafika rastrowa jest sposobem na prezentację cyfrowych obrazów i grafik. Obraz taki składa się z siatki pikseli (pojedynczych najmniejszych punktów). Każdy piksel z kolei może być opisany dowolnym kolorem. Siatka odpowiednio pokolorowanych pikseli tworzy obraz.

Obraz rastrowy rejestrowany jest np. przez aparaty cyfrowe (ich matryce światłoczułe rejestrują obraz właśnie w postaci pikseli), skanery, czy kamery cyfrowe. Monitory komputerowe, telewizory czy smartfony również wyświetlają obraz rastrowy, ale gęstość pikseli jest na tyle duża (a ich rozmiar na tyle mały), że ciężko jest dostrzec pojedyncze piksele a widać właśnie składający się z nich obraz.

W najczęściej wykorzystywanym modelu kolorów RGB każdy piksel opisywany jest wartościami trzech składowych kolorów – czerwonego, zielonego i niebieskiego. To od ich mieszania zależą kolory i intensywność wszystkich barw.

Słowniczek - Grafika rastrowa

Kolory RGB w grafice rastrowej.

Obrazy rastrowe mogą być zarówno nieruchome i są to wtedy zdjęcia lub obrazy cyfrowe, mogą też występować w postaci ruchomej składającej się z sekwencji nieruchomych obrazów – tak zapisywane są filmy w postaci cyfrowej.

Źródła obrazków: Wikipedia