H.323

H.323 – protokół do przesyłania danych multimedialnych, używany głównie w systemach telekonferencyjnych.

H.323 jest protokołem komunikacyjnych służącym do przesyłania wideo, dźwięku i wiadomości tekstowych. Dane przesyłane są w czasie rzeczywistym (jako strumienie), dlatego używany jest w systemach telekonferencyjnych lub do połączeń wideo przez sieć Internet.

H.323 opisuje standard przesyłania danych wideo, audio i tekstowych w sieci – od inicjalizacji połączenia, przez nadzór nad przesyłaniem danych po sposób ich przesyłania. Jego powstanie jest związane z początkami przesyłania danych w sieciach IP – gdy wzrosło zainteresowanie przesyłaniem dźwięku głównie przez sieć Internet, zaczęły powstawać różne urządzenia i rozwiązania programowe realizujące takie zadanie. Miały one jednak jedną wadę – nie potrafiły ze sobą współpracować. Z tego powodu został wypracowany jeden standard nazwany H.323. W pierwszej wersji pracował jedynie w sieciach LAN i posiadał kilka ograniczeń, które rozwiązano w wersji drugiej.

W skład H.323 wchodzi kilka elementów. Pierwszym z nich są terminale czyli urządzenia końcowe za pomocą których prowadzi się rozmowy. Muszą one obsługiwać dane głosowe, a opcjonalnie dane wideo, tekst i inne dane. Drugi ze składników do brama pozwalająca na przyłączanie do H.323 innych sieci, np. linie telefoniczne umożliwiające nawiązywanie połączeń między użytkownikami obu rodzajów sieci. Gatekeeper to element obsługujący dodatkowe funkcje H.323 i jest elementem opcjonalny. MCU, jako ostatni element umożliwia obsługę konferencji, czyli połączenie 3 i więcej użytkowników w jednej rozmowie.

Alternatywą dla H.323 jest stosunkowo młody protokół SIP oparty na HTTP.