HDCP

HDCP (ang. High-bandwidth Digital Content Protection, często mylnie nazywany High-Definition Copy(right) Protection) – sposób ochrony przed nieuprawnionym kopiowaniem cyfrowej zawartości, utworzony przez firmę Intel. Jego zadaniem jest ochrona strumieni audio i wideo przed kopiowaniem w trakcie przesyłania pomiędzy urządzeniami w celu odtworzenia na innym urządzeniu.

HDCP w wersji 1.0 powstało w celu ochrony obrazu przesyłanego złączem DVI. W wersji 1.1 została dodana obsługa złącza HDMI, a w wersji 1.3 także DisplayPort, GVIF i UDI. Od wersji 2.0 system jest niezależny od interfejsu i może być wykorzystywany przy kodowaniu strumieni przesyłanych w dowolny sposób (np. Wi-Fi , Ethernet czy USB).

System składa się z 3 części: uwierzytelniania chroniącego przed odtwarzaniem na urządzeniach bez licencji HDCP, szyfrowania strumieni w celu przesłania ich miedzy urządzeniami i systemu unieważniania kluczy urządzeń, których zabezpieczenia zostały złamane w celu umożliwienia skopiowania strumieni.

Każde z certyfikowanych urządzeń posiada 40 56-bitowych kluczy, które muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie (inaczej urządzenie straci certyfikację HDCP). Dla każdego zestawu kluczy tworzony jest publiczny 40-bitowy klucz KSV zawierający po jednym bicie dla każdego z kluczy prywatnych (20 bitów z wartością 1 i 20 z wartością 0). Podczas uwierzytelniania, oba połączone urządzenia wymieniają się kluczami KSV i każde z urządzeń dodaje przy pomocy specjalnego algorytmu wskazane w kluczach KSV klucze prywatne, w wyniku czego oba urządzenia generują identyczne klucze, używane do kodowania i odkodowania danych.

Jeśli klucze prywatne z określonego urządzenia zostaną odczytane, jego klucz publiczny KSV zostaje umieszczony na czarnej liście unieważnionych kluczy (która znajduje się np. na nośnikach z materiałami wideo) uniemożliwiając urządzeniu korzystanie z HDCP.

Aby urządzenie dostało certyfikację HDCP a tym samym klucze służące do kodowania i dekodowania strumieni, musi spełniać kilka warunków, m.in. uniemożliwiać wykonywanie kopii niezakodowanych strumieni. Na tej zasadzie opiera się całe założenie HDCP. Jeśli zasada ta zostanie złamana, urządzenie traci certyfikację, a jego klucze trafiają na listę kluczy unieważnionych i nie jest ono w stanie transmitować lub odbierać zakodowanych sygnałów.

HDCP stosuje się w wielu urządzeniach, jak odtwarzacze DVD, HD-DVD, Blu-ray, telewizory, zestawy kina domowego, itp.