HSUPA

HSUPA (ang. High Speed Uplink Packet Access) – technologia przesyłania danych w sieciach komórkowych.

HSUPA jest technologią pozwalającą na zwiększenie prędkości przesyłania danych od terminala po stronie użytkownika do sieci (tzw. uplink, wysyłanie danych). Umożliwia osiągniecie prędkości do 11,5 Mbit/s. Dodatkowo możliwe jest podwojenie tej prędkości, poprzez wykorzystanie pary nadajników i odbiorników, ale takie rozwiązanie jest mało spotykane. HSUPA i HSDPA wspólnie są określane jako HSPA.

HSUPA pierwszy raz została wykorzystana w 2008 roku. W roku kolejnym zaadoptowana była już w 28 sieciach w 24 krajach, czyli w blisko 1/6 sieci które zaadoptowały HSDPA. Następcą HSUPA i HSDPA jest LTE oferujące dużo większe prędkości transferu w obu kierunkach.

Choć HSUPA pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości wysyłania na poziomie 11,5 Mbit/s, aby taka prędkość była możliwa do osiągniecia, musi być spełnionych kilka warunków. Najważniejsze z nich to odpowiednio duża siła sygnału i wspieranie przez modem urządzenia klienckiego i nadajnik operatora takiej prędkość przesyłania. W praktyce osiągane prędkości (szczególnie poza dużymi miastami) są niższe.