HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language) - hipertekstowy język znaczników, używany do tworzenia stron internetowych.

HTML jest językiem znaczników (nie jezykiem programowania) przy pomocy którego tworzone są strony internetowe publikowane w sieci Internet, a przesyłane z wykorzystaniem WWW. Język ten jest językiem tekstowym co oznacza, ze da się wprost podejrzeć i czytać jego zawartość. HTML służy umieszczaniu tekstu, multimediów i innych danych na stronach internetowych. Definiuje wiele możliwych do wykorzystania znaczników – np. do obsadzania hiperłączy (potocznie zwanych linkami), formatowania tekstu (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, kolor i inne), do obsadzania obrazków i innych multimediów, akapitów, list, tabel itp.

Słowniczek - HTML

Przykładowy kod HTML

Specyfikacja pierwszej wersji HTML była bardzo uboga w listę możliwych do wykorzystania znaczników. Nie pozwalała nawet na obsadzanie obrazków. Obecna, 5 wersja HTML-a jest na tyle rozbudowana, że w połączeniu z kaskadowymi arkuszami styli (CSS) pozwala na prawie dowolne projektowanie wyglądu stron internetowych. Na bazie HTML 4.01 i XML powstał język XHTML.

Język HTM to nie tylko tekst multimedia i ich formatowanie. Standard opisuje też wiele innych elementów konstrukcji, które nie są wprost widoczne na stronie (np. metatagi ustawiające tytuł strony internetowej w przeglądarce, informacje dla wyszukiwarek internetowych, instrukcje dla przeglądarki internetowej, czy ładowanie dodatkowych komponentów jak kod JavaScript).

Źródła obrazków: Wikipedia