HTTP

HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) – protokół przesyłania danych hipertekstowych w sieci WWW.

HTTP jest protokołem dzięki któremu przeglądarka internetowa może komunikować się z serwerem WWW. Protokół jest zestandaryzowany w dokumencie RFC 2616. Za pomocą http przeglądarka konstruuje zapytanie do serwera, a serwer odpowiada hipertekstem (np. zawartością strony internetowej). Dzięki standaryzacji każda przeglądarka i każdy serwer WWW mogą ze sobą współdziałać w celu dostarczenia użytkownikowi żądanej strony internetowej.

Żądanie do serwera z pomocą HTTP ma charakter jednorazowy. Oznacza to, że po zapytaniu i odpowiedzi ze strony serwera, żądanie jest kończone. Nie przechowuje zatem dodatkowych danych pomiędzy kolejnymi żądaniami. W celu zapamiętania pewnych informacji lub stanów stosuje się tzw. ciasteczka, lub sesje (które również mogą wykorzystywać ciasteczka, lub parametry dołączane do URL-a żądania).

Standardowy port dla HTTP to port 80. Najczęściej wykorzystywane są dwie metody – GET będąca żądaniem pobrania zasobu z serwera i POST odpowiadająca za wysłanie danych do serwera (np. zawartość formularza). Dodatkowo istnieją też metody takie jak HEAD, PUT, DELETE, OPTIONS, TRACE czy CONNECT.