Hiperłącze

Hyperlink, hiperłącze, link, odnośnik, odsyłacz – odwołanie do innego dokumentu lub innego fragmentu dokumentu.

Hiperłącze jest elementem umieszczanym w dokumentach elektronicznych, które kieruje w inne miejsce tego samego dokumentu lub do innego dokumentu. Najbardziej znanym przykładem hiperącza są odnośniki na stronach WWW kierujące do innych stron lub plików. Hiperłącza mogą mieć postać tekstu (podobnie jak odsyłacz pod tekstem „WWW” umieszczonym w tym tekście), ale mogą też być obrazkami lub innymi elementami. Umieszczane mogą być w dokumentach różnego typu – od wspomnianych stron internetowych, przez dokumenty Microsoft Word czy PDF, po filmy wideo.

Dzięki hiperłączom możliwe jest tworzenie złożonych dokumentów elektronicznych, w których cała zawartość nie musi być jednym dokumentem, a szeregiem mniejszych dokumentów. Umożliwia również ułatwienie nawigacji przez dodanie aktywnego spisu treści, w którym po kliknięciu na wybraną pozycję wyświetli się jej zawartość. Podobnie możliwe jest tworzenie spisu ilustracji, skorowidza i innych elementów w których przydatne są hiperłącza.