IMSI

IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity) – numer identyfikacyjny karty SIM w sieci telefonii komórkowej.

IMSI jest numerem jednoznacznie identyfikującym kartę SIM, a więc i abonenta korzystającego z usług sieci telefonii komórkowej. Zapisany jest między innymi właśnie na karcie SIM, ale także po stronie operatora. Do numeru IMSI przypisany jest numer telefonu. Możliwe jest również przypisanie jednego numeru telefonu do kilku kart SIM (z różnymi numerami IMSI) jednocześnie. Ponieważ numer jest przypisany do karty SIM, jej unieważnienie, zniszczenie czy zgubienie wiąże się z wydaniem nowej karty SIM przez operatora, z nowym numerem IMSI. Numer IMSI pozwala również w prosty sposób zidentyfikować kraj i sieć komórkową, która wydała kartę SIM (zawiera obie te informacje).

IMSI składa się wyłącznie z cyfr i może zawierać ich do 15. Jest unikalny w skali całego świata (nie ma dwóch kart z takim samym numerem IMSI).

Kod IMSI składa się z 3 części:
- kodu MCC, czyli kodu kraju telefonii komórkowej, dla Polski 260,
- kodu MNC, czyli kodu sieci komórkowej działającej w danym kraju,
- kodu MSIN (Mobile Subscriber Identification Number) będącego unikalnym numerem w ramach każdego operatora.