IPTV

IPTV, Telewizja IP (ang. Internet Protocol Television) – technika przesyłania kanałów telewizyjnych przez sieć IP.

IPTV jest techniką dzięki której możliwe jest przesyłanie sygnałów telewizyjnych przez sieć szerokopasmową (np. ang.%20Internet%20Protocol%20Television]Internet). IPTV często mylona jest z telewizją internetową, choć są to dwie różne usługi. Działanie IPTV jest podobne do działania cyfrowej telewizji naziemnej, kablowej czy satelitarnej z tą różnicą, ze sygnały przesyłane są przez sieć komputerową. Każdy dekoder takiej telewizji posiada w sieci swój unikatowy adres IP.

Strumienie audio i wideo kompresowane są przy pomocy MPEG-2, MPEG-4 w drugiej części, choć mogą zostać użyte inne kodeki. Usługa IPTV może zostać wzbogacona o różnego rodzaju treści dostarczane bezpośrednio z sieci Internet, umożliwia również dołączanie innych strumieni z danymi jak telegazeta, EPG (program telewizyjny), informacje dodatkowe czy telewizja na żądanie. IPTV umożliwia również przesyłanie kanałów telewizyjnych w Full-HD oraz wielokanałowy dźwięk przestrzenny cyfrowej jakości (np. Dolby Digital).

Jednym z najbardziej rozpoznawanych operatorów usługi IPTV w Polsce jest Orange z usługą Orange TV (dawniej Videostrada TP).