ISDN

ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) – cyfrowa sieć telefoniczna świadczona w ramach PSTN.

ISDN jest następcą POTS. Jest w pełni cyfrową siecią telefoniczną wykorzystującą technologię PSTN. W pełni cyfrowa oznacza, że cała komunikacja odbywa się na każdym odcinku transmisji w postaci cyfrowej (bez udziału analogowych elementów sieci). Umożliwia to świadczenie szeregu różnych usług w ramach usługi, oraz oferuje lepszą jakość dźwięku i niższą podatność na zakłócenia.

Słowniczek - ISDN

Aparat ISDN

Dostęp ISDN możliwy jest do zrealizowania w dwóch wariantach:
- Podstawowy – najbardziej rozpowszechniony wariant składający się z dwóch kanałów cyfrowych o przepustowości 64 kb/s i jednego sygnalizacyjnego 16 kb/s. Umożliwia prowadzenie dwóch równoległych rozmów telefonicznych, rozmowy telefonicznej na jednym kanale i np. dostępu do sieci Internet (z prędkością do 64 kb/s) na drugim kanale, lub np. dostępu do sieci Internet z prędkością do 128 kb/s z wykorzystaniem obu kanałów.
- Pierwotny – mało rozpowszechniony standard oferujący do 30 kanałów danych (np. na rozmowy telefoniczne) o prędkości 64 kb/s każdy, jeden kanał sygnalizacyjny o przepustowości 64 kb/s i jeden synchronizujący również o przepustowości 64 kb/s.

Linie ISDN oferują szereg usług dodatkowych, np. przypisanie kilku numerów telefonicznych do linii, CLIP – prezentację numeru osoby dzwoniącej, CLIR – blokadę prezentacji własnego numeru, prezentacja i blokada prezentacji numeru abonenta wywołanego (z którym faktycznie nastąpiło połączenie), połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń i wiele innych.

Źródła obrazków: Wikipedia