Internet

Internet (skrót od angielskiego inter-network, w dosłownym tłumaczeniu „między-sieć”) – ogólnoświatowa sieć komputerowa łącząca ze sobą szereg innych sieci różnego rodzaju, np. sieci LAN i WAN.

Internet jest globalną siecią do której przyłączane są różne inne sieci i urządzenia. Np. każda domowa sieć komputerowa może być przyłączona do tej globalnej sieci przez wybranego usługodawcę internetowego. Do globalnej sieci przyłączane są też sieci z serwerami – to dzięki tym serwerom mamy dostęp do stron www, poczty elektronicznej (email), serwerów gier sieciowych, itp.

Internet działa w wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego IP – każde z urządzeń w tej sieci globalnej ma swój unikalny identyfikator zwany adresem IP. Sieci spinane są ze sobą za pomocą różnego sprzętu telekomunikacyjnego (np. routerów), i łącz telekomunikacyjnych (np. pojemnych tzw. łącz szkieletowych).

Przyłączenie do sieci Internet odbywa się za pomocą dowolnego usługodawcy, który doprowadza we wskazane miejsce łącze o określonych umową parametrach (najważniejsze parametry to szybkość pobierania i wysyłania danych). Aby do takiego łącza przyłączyć własną sieć LAN, należy użyć router.

Słowniczek - Internet

Przykładowy fragment sieci Internet

Źródła obrazków: Wikipedia