JavaScript

JavaScript, JS – język programowania wykorzystywany zazwyczaj na stronach WWW.

JavaScript jest skryptowym językiem programowania zaprojektowanym przez firmę Netscape w celu wykorzystania na stronach internetowych. Sam HTML nie daje możliwości manipulowania zawartością strony Intrenetowej po jej załadowaniu, a brak ten został rozwiązany właśnie dodaniem obsługi JavaScriptu.

Słowniczek - JavaScript

Prosty przykład JavaScriptu

Dzięki językowi JavaScript strony stały się bardziej interaktywne – umożliwia śledzenie zachowania użytkownika na stronie i reagowanie na akcje które wykonuje. Np. JavaScript podpięty do hiperłącza kierującego do formularza może przejąć jego zadanie i zamiast przekierowywać na inną stronę otworzyć od razu wspomniany formularz w dodatkowym oknie. Innym przykładem może być wyświetlanie animowanego menu budowanego wg. potrzeb, galerie zdjęć w postaci dodatkowo pojawiającej się na stronie warstwy, czy systemy wstępnej walidacji wprowadzonych przez użytkownika danych.

JavaScript umożliwia również pisanie pełnoprawnych aplikacji, choć ich napisanie wymaga większej ilości pracy i dodatkowego wsparcia ze strony przeglądarek internetowych.

Źródła obrazków: Wikipedia