Klasa energetyczna

Klasa energetyczna – informacja o ilości zużywanej energii elektrycznej przez urządzenie.

Klasa energetyczna jest jedną z informacji umieszczonych na etykiecie energetycznej urządzeń AGD i innych. Określa w przejrzysty sposób ilość zużywanej energii.

Klasa efektywności energetycznej ma przyporządkowane litery od A do G – litery te określają skalę na której umiejscawiane jest zużycie energii elektrycznej przez dane urządzenie. Największą efektywność energetyczną (najmniejsze zużycie energii elektrycznej) ma urządzenie oznaczone literą A na zielonym pasku. Analogicznie najgorszą efektywność energetyczną (największe zużycie energii elektrycznej) ma urządzenie oznaczone literą G na czerwonym pasku.

Klasa energetyczna wyznaczana jest ze stosunku rocznego zużycia energii elektrycznej przez dane urządzenie do standardowego (określonego przepisami) zużycia energii przez urządzenie tej klasy.

Wraz z postępem techniki powyższa skala okazała się niewystarczająca i w 2010 roku dodano klasy A+, A++ i A+++ gdzie ta ostatnia oznacza najbardziej efektywne energetycznie urządzenie.

Słowniczek - etykieta

Przykładowa etykieta efektywności energetycznej dla pralki

Klasa energetyczna umieszczana jest w najbardziej widocznej środkowej części etykiety.

Źródła obrazków: Wikipedia