Kodek

Koldek (skrót od koder/dekoder) – oprogramowanie lub algorytm zdolne do przetwarzania strumienia danych z jednej postaci w inną.

Kodeki używane są do kodowania strumieni do innej postaci np. z wykorzystaniem kompresji stratnej w celu ich przesłania, a następnie służą odkodowaniu strumieni do ich pierwotnej lub zdolnej do interpretacji i odtworzenia postaci.

Dzięki kodekom możliwe jest np. przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości przez sieć Internet, którego przesłanie w oryginalnej nieskompresowanej formie w czasie rzeczywistym było by niemożliwe z uwagi na dużą przepływność strumienia. Innym przykładem kodeka jest MP3 pozwalający na zapisanie nieskompresowanej muzyki do dużo mniejszych plików mp3 możliwych do odtworzenia w urządzeniach przenośnych.

Innym zastosowaniem kodeków jest łączenie kilku strumieni w jeden, np. strumień wideo, kilka ścieżek dźwiękowych i napisy.

Przykładami kodeków są: MP3, MPEG-4, H.264, PCM.