Kwantowanie

Kwantowanie, kwantyzacja – proces stratnej konwersji sygnału analogowego na jego postać cyfrową.

Kwantowanie polega na zamianie sygnału analogowego na postać, która umożliwia jego przechowywanie na nośnikach cyfrowych, np. dyskach twardych. W procesie kwantowania ustalany jest zakres wartości sygnału analogowego i rozdzielczość skwantowanego sygnału cyfrowego (która określa możliwą do przyjęcia ilość stanów). Każda wartość sygnału analogowego jest następnie zaokrąglana do najbliższej wartości sygnału cyfrowego (tak, aby reprezentowała ściśle określoną wartość).

Słowniczek - Sygnał cyfrowy

Sygnał analogowy (szara linia) i cyfrowy (czerwona linia)

Oba sygnały reprezentuje powyższy obrazek, który pokazuje na przykładzie na czym polega stratność kwantyzacji.

Przykładem kwantyzacji jest zamiana nagrywanego dźwięku na postać cyfrową i zapisanie w postaci pliku (który następnie można skompresować np. do postaci pliku mp3).

Proces kwantowania może być przeprowadzony na wiele sposobów z użyciem wielu algorytmów (dopasowanych do rodzaju danych wejściowych).

Źródła obrazków: Wikipedia