LCD

LCD (ang. liquid crystal display) – rodzaj cienkiego wyświetlacza wykorzystującego właściwości ciekłych kryształów.

W 1888 roku Friedrich Reinitzer odkrył przypadkowo ciekłe kryształy. Dalsze badania nad nimi wykazały, że pod wpływem przyłożonego napięcia, są one w stanie zmieniać swoje właściwości optyczne. Zjawisko to zostało wykorzystane później do budowy wyświetlaczy LCD.

Każda komórka wyświetlacza LCD (np. 1 piksel) zawiera niewielką ilość ciekłych kryształów i umieszczona jest pomiędzy dwoma cienkimi elektrodami i dwoma filtrami polaryzacyjnymi. Światło przechodzące przez pierwszy z filtrów jest polaryzowane, następnie przechodzi przez ciekły kryształ, w którym polaryzacja zostaje zmieniona i wychodzi przez drugi z filtrów polaryzacyjnych. Pod wpływem przyłożonego do ciekłych kryształów napięcia, zmieniają one swoje właściwości, a co za tym idzie kąt polaryzacji światła tak, że nie jest ono w stanie wyjść przez drugi z filtrów. W ten sposób na wyświetlaczu otrzymuje się jasne i ciemne obszary. Panele LCD zazwyczaj są dodatkowo podświetlane w celu zwiększenia ich czytelności.

Wyświetlane elementy mogą przyjmować różną formę – od dużych bloczków w wyświetlaczach umieszczonych w zegarkach czy kalkulatorach, po małe piksele wyświetlaczy używanych w monitorach komputerowych czy telewizorach. W celu uzyskania kolorowych obrazów, stosowany jest odpowiedni układ filtrów barwnych zapewniający wyświetlanie obrazu RGB.