LGPL

LGPL, GNU Lesser General Public License, LGPL - licencja na której wydawane jest darmowe oprogramowanie.

LGPL powstało jako następstwo ograniczeń jakie nakładała na twórców oprogramowania licencja GPL. Jest licencją pośrednią pomiędzy GPL a licencją BSD. Jej dokładna nazwa to słabsza powszechna licencja publiczna GNU. LGPL jest licencją, która obejmuje nie całe oprogramowanie, a poszczególne pliki źródłowe pod warunkiem używania mechanizmu bibliotek dołączanych do programu i kilku innych ograniczeń. Z założenia obejmuje jedynie biblioteki, ale powstaje również oprogramowanie opierające się na bibliotekach wydane na licencji LGPL.

Słowniczek - GNU

Logo GNU LGPL

Głównymi różnicami w stosunku do GPL jest również możliwość dołączania bibliotek na licencji LGPL do oprogramowania na innych licencjach (na co nie pozwalała licencja GPL). Możliwe jest zatem tworzenie zamkniętoźródłowego oprogramowania z wykorzystaniem opartoźródłowych bibliotek na licencji LGPL. LGPL umożliwia również zamianę licencji fragmentu kodu z LGPL na GPL.

Licencje do oprogramowania dodaje się w celu poinformowania użytkownika, co może z oprogramowaniem zrobić. Bez licencji użytkownik nie wiedział by, czy może oprogramowania użyć do celów komercyjnych, lub we własnych projektach np. w połączeniu z modyfikacją owego oprogramowania. Licencja LGPL poszerza swobodę użytkownika w stosunku do licencji LGPL.

Źródła obrazków: Wikipedia