LZMA

LZMA (ang. Lempel–Ziv–Markov chain algorithm) – algorytm bezstratnej kompresji danych.

LZMA jest algorytmem bezstratnej kompresji plików opracowanym w 1998 roku, a wykorzystanym po raz pierwszy trzy lata później w formacie 7z w popularnym programie 7-Zip. Stał się popularny, ponieważ zapewnia jeden z największych współczynników kompresji, dlatego implementowany jest w różnym oprogramowaniu kompresującym dane. Poziom kompresji zazwyczaj jest wyższy również od formatu bzip2.

LZMA do kompresji używa metody słownikowej, w której rozmiar słownika może sięgać nawet 4 GB. Metoda i sposób działania kompresji są zbliżone do algorytmu LZ77. Rozwinięciem algorytmu LZMA jest LZMA2, który pozwala na przechowywanie w kontenerze również danych nieskompresowanych (np. plików już skompresowanych z użyciem LZMA, których nie ma sensu ponownie kompresować), oraz wsparcie do kompresji wielowątkowej (z użyciem wielowątkowego, zazwyczaj wielordzeniowego procesora).

LZMA poza popularnym programem 7-zup wykorzystywany jest również w systemach Linux i UNIX jako silnie kompresujący zamiennik innych algorytmów.